News

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej usługi pod nazwą „Interaktywne metryczne panoramy 3D”

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

„Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowej usługi pod nazwą „Interaktywne metryczne panoramy 3D”dla potrzeb projektu składanego w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. W wyniku przeprowadzonych badań Wykonawca opracuje dokumentację techniczną”.
Pełna treść Zapytania Ofertowego znajduje się w Załączniku Zapytanie-ofertowe.pdf

Załączniki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania: